• info@bysu.com.tr
  • |
  • (0850) 532 2978

TEKNOLOJİ

Anasayfa     /     Teknoloji     /    

KGYS Sistemi

 
 
         KGYS’nin açılımı KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ’dir. Bu projelerde amaç asayişi sağlamak, iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere; mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü ve konum verilerinin işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesini ve sonuçların PolNet Uygulamaları ile desteklenmesini sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş, bilişim sistemidir.
 
 
 
 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Sabit ve Hareketli kameralardan oluşmakta olup sistem içerisinde Kırmızı Işık ve Hız İhlal sistemi, GPRS (El Bilgisayarı), GPS (Araç Takip Sistemi), Çagrı Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi yer almaktadır. Sistem alt yapısı fiber-optik kablo ve WI-MAX kablosuz ağ sistemleri üzerine kurularak birden çok  tali izleme merkezini ve 1 ana izleme merkezini bu sistem aracılığı ile birbirine bağlamaktadır.
 
 

 

 

SİSTEM ANA BİLEŞENLERİ NELERDİR?

1 – GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

 

Eş zamanlı olarak elde edilen görsel bilgilerin ;delil niteliğinde saklanmasını, izlenmesini, otomatik olarak veya izleme neticesinde elde edilen alarmlar hakkında gerekli kayıt ve işlemlerin yapılmasını sağlayan donanım ve yazılımlardır.

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİN KABİLİYETLERİ
1-Kişisel hayatın korunmasına yönelik tanımlama eklenebilmekdir. Sistemde asıl amaç kamusal alanların izlenmesi olduğundan,”perdeleme”tekniği ile özel hayatın gizliliğine müdahale edilememesi üst düzey yetkilendirme ile sağlanaktadır.

2- Elde edilen görüntü verisi üzerinden;-Delil, niteliğini kaybetmeden kaydedilip saklanabilir.
-Fotoğraf çıktısı alınabilir.
-Eş zamanlı veya geçmişe yönelik izlenebilir.
-Akan görüntü verisinden fotoğraf üretilerek saklama ve sorgulama yapılabilir.
-Donanım ilavesi ile sınırsız genşleyebilme imkanı sağlar.
 
ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLER NE ŞEKİLDE KULLANILMAKTA VE SAKLANMAKTADIR?
Görüntüler, kapasite ölçüsünde belirli müddet sistemde kayıtlı kalır.Görüntülerden asayiş ve genel güvenliği ilgilendiren delil niteliğinde olanlar ile eğitim ve bilgilendirme maksatlı olarak kullanılacak olanlar seçilerek saklanır.Diğerleri otomatik olarak silinir.
 
 
PERDELEME SİSTEMİ 
Özel hayatı ve konut dokunulmazlığını korumak için mevcut sistemimizde kullanılan kameralarda perdeleme sistemi mevcuttur. Kameranın görüş alanı içersindeki kamuya açık olan bölgeler dışında kalan tüm alanlar perdeleme sistemi kullanılarak kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesini engellemektedir.

 

SİSTEMİN ALT YAPI BİLEŞENLERİ

Bu sistem adından da anlaşılacagı üzere içerisinde birden fazla üniteyi barındıran bir yapıdır.Sistemin içerisinde:

 
1-Kameralar: 24 saat hizmet veren hareketli ve sabit kameralardır. Kameralardan alınan görüntüler, fiber-optik kablolar ve kablosuz (WI-MAX) teknoloji ile Ana İzleme Merkezine ulaşmaktadır.
 
2-Dijital Harita: Mobil devriye hizmeti gören polis otolarının Ana İzleme Merkezi tarafından konum olarak izlenebilmesine olanak sağlayan özel olarak tasarlanmış elektronik haritadır.
 

3-GPS:Görevli polis ekiplerinin il genelindeki konum bilgilerinin dijital harita üzerinden izlenmesini sağlayan araç takip sistemidir. Bu sistem ile ekiplerin her türlü harekti (hız,mevkii vb.) takip edilebilmektedir.

4-GPRS: Sistem sayesinde polis ekiplerine verilmiş olan tablet bilgisayar ile GSM şebekesi üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü veri bankasındaki bilgilere ulaşılarak yerinde ve anında aktif araç-kişi sorgulaması yapılabilmektedir.

5-PTS(Plaka Tanıma Sistemi): Araçlar trafikte seyir halinde iken plakaları bu sistem ile otomatik olarak okunur ve Emniyet Genel Müdürlüğü veri bankasındaki bilgilere yaklaşık 10sn. içerisinde ulaşılarak yapılan sorgu neticesinde polis tarafından arama kaydı olan araçların tespiti neticesinde yakalanması sağlanır.

6-Kırmızı Işık ve Hız İhlal Sistemi: Kırmızı ışık ihlali yapan araçların tespit edilmesi ve sonrasında 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu hükümlerine göre plakalarına cezai işlemlerin uygulanması şeklinde işleyecek olan sistemdir.
 

2 – ÇAĞRI YÖNETİM SİSTEMİ

Çeşitli kaynaklardan (telefon, müracaat, mail, vb..) gelen bilgiler ışığında güvenlik kuvvetlerinin olay yerine sevk ve idaresini düzenleyen, süreç dâhilinde personelin ve uygulamayı kullanan diğer kurum kullanıcılarının birbirleri ile etkileşimini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi ile desteklenmiş bilişim sistemidir.

Bu Sistem ile ;

1) Çağrıların alınması, kaydı, takibi ve seviyelendirilmesi,

2) Çağrıların açılmasından kapatılmasına kadar yapılan işlemlerin bir bütün halinde kayıt ve izlenebilmesi,

1) Ekiplerin sayısal harita üzerinden takibi ve yönlendirilmesi,

2) Bekleyen çağrılar, açık ihbar, görev, sevk durumlarının takibi,

3) Günlük, haftalık ve aylık olarak asayiş ve performans raporları,

grafiklerin elde edilebilmesini sağlanacaktır.

Ayrıca Sistem dâhilinde ağ üzerinden Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin tüm unsurları arasında haberleşmeyi sağlayan BYSU IP Santral sistemi  kullanılmaktadır.

3 – MOBİL UYGULAMALAR SİSTEMİ
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (GPS)

Görevli ekiplerin il genelindeki konum bilgilerinin dijital harita üzerinden izlenmesini sağlayan araç takip sistemdir. Olay anında olay yerine en yakın ekiplerin en seri şekilde sevk edilmesini ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân vermektedir. Bu sistem ile ekiplerin her türlü hareketleri(hız,mevkii vb) takip edilebilmektedir.